PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 4 THÁNG 12 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai12:08:32
2Khách vãng lai11:54:10
3Khách vãng lai11:53:18
4Khách vãng lai11:48:06
5Khách vãng lai11:43:47
6Khách vãng lai11:37:30
7Khách vãng lai11:30:44
8Khách vãng lai11:15:06
9Khách vãng lai11:14:33
10Khách vãng lai11:02:53
11Khách vãng lai11:02:48
12Khách vãng lai10:57:55
13Khách vãng lai10:18:43
14Khách vãng lai10:01:42
15Khách vãng lai09:58:36
16Khách vãng lai09:56:25
17Khách vãng lai09:47:34
18Khách vãng lai09:40:20
19Khách vãng lai09:16:15
20Khách vãng lai09:16:15
21Khách vãng lai09:16:14
22Khách vãng lai09:16:13
23Khách vãng lai09:16:12
24Khách vãng lai09:16:11
25Khách vãng lai09:16:10
26Khách vãng lai09:16:10
27Khách vãng lai09:16:09
28Khách vãng lai09:16:07
29Khách vãng lai09:16:00
30Khách vãng lai09:15:11
31Khách vãng lai08:52:12
32Khách vãng lai08:44:50
33Khách vãng lai08:42:39
34Khách vãng lai08:34:24
35Khách vãng lai08:25:12
36Khách vãng lai08:25:07
37Khách vãng lai08:22:22
38Khách vãng lai08:08:25
39Khách vãng lai08:00:21
40Khách vãng lai07:36:44
41Khách vãng lai07:34:09
42Khách vãng lai07:24:30
43Khách vãng lai07:19:05
44Khách vãng lai06:20:24
45Khách vãng lai06:18:52
46Khách vãng lai05:51:21
47Khách vãng lai05:25:42
48Khách vãng lai05:25:40
49Khách vãng lai05:25:37
50Khách vãng lai05:25:36
51Khách vãng lai05:25:33
52Khách vãng lai05:00:32
53Khách vãng lai04:47:57
54Khách vãng lai04:35:10
55Khách vãng lai04:19:19
56Khách vãng lai04:16:55
57Khách vãng lai04:12:32
58Khách vãng lai04:10:05
59Khách vãng lai03:47:15
60Khách vãng lai03:33:23
61Khách vãng lai01:48:05
62Khách vãng lai01:38:07
63Khách vãng lai01:07:42
64Khách vãng lai00:38:40
65Khách vãng lai00:23:56
66Khách vãng lai00:23:55
67Khách vãng lai00:23:55
68Khách vãng lai00:23:54
69Khách vãng lai00:23:53
70Khách vãng lai00:23:53
71Khách vãng lai00:23:52
72Khách vãng lai00:23:50
73Khách vãng lai00:23:49
74Khách vãng lai00:23:48
75Khách vãng lai00:23:41
76Khách vãng lai00:01:04
4 12 2020