PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc6A37    
2Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc6B37    
3Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc6C42    
4Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc6D     
5Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc7A     
6Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc7B     
7Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc7C     
8Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc7D     
9Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc8A     
10Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc8B     
11Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc8C     
12Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc8D     
13Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc9A     
14Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc9B     
15Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc9C     
16Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc9D     
17Nguyễn Thị Ngọc AnhCông nghệ6A     
18Phạm Thị Thu HằngCông nghệ6B     
19Nguyễn Thị Ngọc AnhCông nghệ6C     
20Phạm Thị Thu HằngCông nghệ6D     
21Nguyễn Thị KhơiCông nghệ7A     
22Nguyễn Thị DuyếnCông nghệ7B     
23Nguyễn Thị DuyếnCông nghệ7C     
24Nguyễn Thị KhơiCông nghệ7D     
25Vũ Thị Hồng XuânCông nghệ8A     
26Vũ Thị Hồng XuânCông nghệ8B     
27Vũ Thị Hồng XuânCông nghệ8C     
28Vũ Thị Hồng XuânCông nghệ8D     
29Đặng Thị LanCông nghệ9A     
30Nguyễn Thị Thu ThảoCông nghệ9B     
31Đặng Thị LanCông nghệ9C     
32Nguyễn Thị Thu ThảoCông nghệ9D     
33Nguyễn Văn KhanhĐịa lí6A     
34Nguyễn Văn KhanhĐịa lí6B     
35Nguyễn Văn KhanhĐịa lí6C     
36Nguyễn Văn KhanhĐịa lí6D     
37Nguyễn Văn KhanhĐịa lí7A     
38Nguyễn Văn KhanhĐịa lí7B     
39Nguyễn Văn KhanhĐịa lí7C     
40Nguyễn Văn KhanhĐịa lí7D     
41Phạm Thị Thu HằngĐịa lí8A     
42Phạm Thị Thu HằngĐịa lí8B     
43Phạm Thị Thu HằngĐịa lí8C     
44Phạm Thị Thu HằngĐịa lí8D     
45Phạm Thị Thu HằngĐịa lí9A     
46Phạm Thị Thu HằngĐịa lí9B     
47Vũ Thị HườngĐịa lí9C     
48Vũ Thị HườngĐịa lí9D     
49Trịnh Thu HàGdcd6A     
50Trịnh Thu HàGdcd6B     
51Trịnh Thu HàGdcd6C     
52Trịnh Thu HàGdcd6D     
53Trịnh Thu HàGdcd7A     
54Trịnh Thu HàGdcd7B     
55Trịnh Thu HàGdcd7C     
56Trịnh Thu HàGdcd7D     
57Trịnh Thu HàGdcd8A     
58Trịnh Thu HàGdcd8B     
59Trịnh Thu HàGdcd8C     
60Trịnh Thu HàGdcd8D     
61Trịnh Thu HàGdcd9A     
62Trịnh Thu HàGdcd9B     
63Trịnh Thu HàGdcd9C     
64Trịnh Thu HàGdcd9D     
65Nguyễn Thị KhơiHóa học8A     
66Nguyễn Mạnh TuấnHóa học8B     
67Nguyễn Mạnh TuấnHóa học8C     
68Nguyễn Mạnh TuấnHóa học8D     
69Nguyễn Thị KhơiHóa học9A     
70Nguyễn Thị KhơiHóa học9B     
71Nguyễn Thị KhơiHóa học9C     
72Nguyễn Thị KhơiHóa học9D     
73Nguyễn Thu ThảoLịch sử6A     
74Nguyễn Thu ThảoLịch sử6B     
75Nguyễn Thu ThảoLịch sử6C     
76Nguyễn Thu ThảoLịch sử6D     
77Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử7A     
78Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử7B     
79Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử7C     
80Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử7D     
81Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử8A     
82Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử8B     
83Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử8C     
84Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử8D     
85Nguyễn Thu ThảoLịch sử9A     
86Nguyễn Thu ThảoLịch sử9B     
87Nguyễn Thu ThảoLịch sử9C     
88Nguyễn Thu ThảoLịch sử9D     
89Trần Trung ThànhMĩ thuật6A37    
90Trần Trung ThànhMĩ thuật6B37    
91Trần Trung ThànhMĩ thuật6C42    
92Trần Trung ThànhMĩ thuật6D42    
93Trần Trung ThànhMĩ thuật7A46    
94Trần Trung ThànhMĩ thuật7B45    
95Trần Trung ThànhMĩ thuật7C45    
96Trần Trung ThànhMĩ thuật7D45    
97Trần Trung ThànhMĩ thuật8A45    
98Trần Trung ThànhMĩ thuật8B45    
99Trần Trung ThànhMĩ thuật8C44    
100Trần Trung ThànhMĩ thuật8D45    
101Trần Trung ThànhMĩ thuật9A40    
102Trần Trung ThànhMĩ thuật9B41    
103Trần Trung ThànhMĩ thuật9C45    
104Trần Trung ThànhMĩ thuật9D46    
105Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ6A     
106Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ6B     
107Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ6C     
108Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ6D     
109Nguyễn Thu HuyềnNgoại ngữ7A     
110Nguyễn Thu HuyềnNgoại ngữ7B     
111Nguyễn Thu HuyềnNgoại ngữ7C     
112Nguyễn Thu HuyềnNgoại ngữ7D     
113Hoàng Văn TùngNgoại ngữ8A     
114Hoàng Văn TùngNgoại ngữ8B     
115Hoàng Văn TùngNgoại ngữ8C     
116Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ8D     
117Hoàng Văn TùngNgoại ngữ9A     
118Nguyễn Thu HuyềnNgoại ngữ9B     
119Hoàng Văn TùngNgoại ngữ9C     
120Nguyễn Thu HuyềnNgoại ngữ9D     
121Phạm Thị SenNgữ văn6A     
122Đỗ Thị Thu HàNgữ văn6B     
123Phạm Thị SenNgữ văn6C     
124Đỗ Thị Thu HàNgữ văn6D     
125Chu Thị Ánh NguyệtNgữ văn7A     
126Vũ Thị HườngNgữ văn7B     
127Vũ Thị HườngNgữ văn7C     
128Vũ Thị HườngNgữ văn7D     
129Chu Thị Ánh NguyệtNgữ văn8A     
130Chu Thị Ánh NguyệtNgữ văn8B     
131Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn8C     
132Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn8D     
133Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn9A     
134Đỗ Thị Thu HàNgữ văn9B     
135Bùi Thị HườngNgữ văn9C     
136Phạm Thị SenNgữ văn9D     
137Nguyễn Thị DuyếnSinh học6A     
138Đỗ Thạch TuyếnSinh học6B     
139Đỗ Thạch TuyếnSinh học6C     
140Nguyễn Thị DuyếnSinh học6D     
141Lương Thị BôngSinh học7A     
142Lương Thị BôngSinh học7B     
143Lương Thị BôngSinh học7C     
144Lương Thị BôngSinh học7D     
145Lương Thị BôngSinh học8A     
146Lương Thị BôngSinh học8B     
147Lương Thị BôngSinh học8C     
148Lương Thị BôngSinh học8D45    
149Nguyễn Thị DuyếnSinh học9A     
150Nguyễn Thị DuyếnSinh học9B     
151Nguyễn Thị DuyếnSinh học9C     
152Nguyễn Thị DuyếnSinh học9D     
153Mai Xuân ThủyThể dục6A     
154Mai Xuân ThủyThể dục6B     
155Mai Xuân ThủyThể dục6C     
156Mai Xuân ThủyThể dục6D     
157Vũ Hồng TháiThể dục7A     
158Vũ Hồng TháiThể dục7B     
159Vũ Hồng TháiThể dục7C     
160Vũ Hồng TháiThể dục7D     
161Vũ Hồng TháiThể dục8A     
162Vũ Hồng TháiThể dục8B     
163Vũ Hồng TháiThể dục8C     
164Vũ Hồng TháiThể dục8D     
165Mai Xuân ThủyThể dục9A     
166Mai Xuân ThủyThể dục9B     
167Mai Xuân ThủyThể dục9C     
168Mai Xuân ThủyThể dục9D     
169Nguyễn Thị Ngọc AnhToán6A     
170Đỗ Thị Thu TrangToán6B     
171Lê Hoàng VânToán6C     
172Nguyễn Mạnh TuấnToán6D     
173Nguyễn Thị Thanh HuyềnToán7A     
174Nguyễn Thị Thanh HuyềnToán7B     
175Nguyễn Thị Thanh HuyềnToán7C     
176Nguyễn Mạnh TuấnToán7D     
177Hà Thị Thu HuyềnToán8A     
178Vũ Thị Hồng XuânToán8B     
179Vũ Thị Hồng XuânToán8C     
180Hà Thị Thu HuyềnToán8D     
181Phạm Văn CátToán9A     
182Lê Hoàng VânToán9B     
183Phạm Văn CátToán9C     
184Lê Hoàng VânToán9D     
185Nguyễn Thị Thu ThảoVật lí6A     
186Nguyễn Thị Thu ThảoVật lí6B     
187Nguyễn Thị Thu ThảoVật lí6C     
188Nguyễn Thị Thu ThảoVật lí6D     
189Đặng Thị LanVật lí7A     
190Nguyễn Thị Thu ThảoVật lí8A     
191Nguyễn Thị Thu ThảoVật lí8B     
192Nguyễn Thị Thu ThảoVật lí8C     
193Nguyễn Thị Thu ThảoVật lí8D     
194Đặng Thị LanVật lí9A     
195Đặng Thị LanVật lí9B     
196Đặng Thị LanVật lí9C     
197Đặng Thị LanVật lí9D