PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc6A44    
2Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc6B45    
3Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc6C44    
4Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc6D45    
5Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc7A45    
6Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc7B45    
7Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc7C45    
8Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc7D45    
9Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc8A42    
10Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc8B43    
11Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc8C44    
12Nguyễn Chính ViệtÂm nhạc8D43    
13Trịnh Thu HàCông nghệ6A44    
14Trịnh Thu HàCông nghệ6B45    
15Trịnh Thu HàCông nghệ6C44    
16Trịnh Thu HàCông nghệ6D45    
17Nguyễn Thị DuyếnCông nghệ7A44    
18Nguyễn Thị DuyếnCông nghệ7B45    
19Lương Thị BôngCông nghệ7C45    
20Lương Thị BôngCông nghệ7D45    
21Đặng Thị LanCông nghệ8A42    
22Đặng Thị LanCông nghệ8B44    
23Đặng Thị LanCông nghệ8C44    
24Đặng Thị LanCông nghệ8D44    
25Vũ Thị Hồng XuânCông nghệ9A37    
26Vũ Thị Hồng XuânCông nghệ9B40    
27Vũ Thị Hồng XuânCông nghệ9C45    
28Vũ Thị Hồng XuânCông nghệ9D45    
29Nguyễn Văn KhanhĐịa lí6A44    
30Nguyễn Văn KhanhĐịa lí6B45    
31Nguyễn Văn KhanhĐịa lí6C44    
32Nguyễn Văn KhanhĐịa lí6D45    
33Vũ Thị HườngĐịa lí7A44    
34Vũ Thị HườngĐịa lí7B45    
35Vũ Thị HườngĐịa lí7C45    
36Vũ Thị HườngĐịa lí7D45    
37Nguyễn Văn KhanhĐịa lí8A42    
38Nguyễn Văn KhanhĐịa lí8B44    
39Nguyễn Văn KhanhĐịa lí8C44    
40Nguyễn Văn KhanhĐịa lí8D44    
41Vũ Thị HườngĐịa lí9A37    
42Vũ Thị HườngĐịa lí9B40    
43Vũ Thị HườngĐịa lí9C45    
44Vũ Thị HườngĐịa lí9D45    
45Trịnh Thu HàGdcd6A44    
46Trịnh Thu HàGdcd6B45    
47Trịnh Thu HàGdcd6C44    
48Trịnh Thu HàGdcd6D45    
49Trịnh Thu HàGdcd7A44    
50Trịnh Thu HàGdcd7B45    
51Trịnh Thu HàGdcd7C45    
52Trịnh Thu HàGdcd7D45    
53Trịnh Thu HàGdcd8A42    
54Trịnh Thu HàGdcd8B44    
55Trịnh Thu HàGdcd8C44    
56Trịnh Thu HàGdcd8D44    
57Trịnh Thu HàGdcd9A37    
58Trịnh Thu HàGdcd9B40    
59Trịnh Thu HàGdcd9C45    
60Trịnh Thu HàGdcd9D45    
61Nguyễn Thị KhơiHóa học8A42    
62Nguyễn Thị KhơiHóa học8B44    
63Nguyễn Thị KhơiHóa học8C44    
64Nguyễn Thị KhơiHóa học8D44    
65Nguyễn Thị KhơiHóa học9A37    
66Nguyễn Thị KhơiHóa học9B40    
67Nguyễn Thị KhơiHóa học9C45    
68Nguyễn Thị KhơiHóa học9D45    
69Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử6A44    
70Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử6B45    
71Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử6C44    
72Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử6D45    
73Nguyễn Thu ThảoLịch sử7A44    
74Nguyễn Thu ThảoLịch sử7B45    
75Nguyễn Thu ThảoLịch sử7C45    
76Nguyễn Thu ThảoLịch sử7D45    
77Nguyễn Thu ThảoLịch sử8A42    
78Nguyễn Thu ThảoLịch sử8B44    
79Nguyễn Thu ThảoLịch sử8C44    
80Nguyễn Thu ThảoLịch sử8D44    
81Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử9A37    
82Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử9B40    
83Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử9C45    
84Nguyễn Thị Minh HồngLịch sử9D45    
85Trần Trung ThànhMĩ thuật6A44    
86Trần Trung ThànhMĩ thuật6B45    
87Trần Trung ThànhMĩ thuật6C45    
88Trần Trung ThànhMĩ thuật6D44    
89Trần Trung ThànhMĩ thuật7A44    
90Trần Trung ThànhMĩ thuật7B45    
91Trần Trung ThànhMĩ thuật7C45    
92Trần Trung ThànhMĩ thuật7D45    
93Trần Trung ThànhMĩ thuật8A42    
94Trần Trung ThànhMĩ thuật8B44    
95Trần Trung ThànhMĩ thuật8C44    
96Trần Trung ThànhMĩ thuật8D44    
97Trần Trung ThànhMĩ thuật9A37    
98Trần Trung ThànhMĩ thuật9B40    
99Trần Trung ThànhMĩ thuật9C45    
100Trần Trung ThànhMĩ thuật9D45    
101Nguyễn Thu HuyềnNgoại ngữ6A44    
102Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ6B45    
103Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ6C44    
104Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ6D45    
105Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ7A44    
106Nguyễn Thu HuyềnNgoại ngữ7B45    
107Hoàng Văn TùngNgoại ngữ7C45    
108Nguyễn Lan HươngNgoại ngữ7D45    
109Nguyễn Thu HuyềnNgoại ngữ8A42    
110Hoàng Văn TùngNgoại ngữ8B44    
111Nguyễn Thu HuyềnNgoại ngữ8C44    
112Hoàng Văn TùngNgoại ngữ8D44    
113Hoàng Văn TùngNgoại ngữ9A37    
114Nguyễn Thu HuyềnNgoại ngữ9B40    
115Hoàng Văn TùngNgoại ngữ9C45    
116Nguyễn Thu HuyềnNgoại ngữ9D45    
117Phạm Thị SenNgữ văn6A44    
118Phạm Thị SenNgữ văn6B45    
119Đỗ Thị Thu HàNgữ văn6C44    
120Bùi Thị HườngNgữ văn6D45    
121Chu Thị Ánh NguyệtNgữ văn7A44    
122Vũ Thị HườngNgữ văn7B45    
123Chu Thị Ánh NguyệtNgữ văn7C45    
124Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn7D45    
125Đỗ Thị Thu HàNgữ văn8A42    
126Đỗ Thị Thu HàNgữ văn8B44    
127Bùi Thị HườngNgữ văn8C44    
128Bùi Thị HườngNgữ văn8D44    
129Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn9A37    
130Phạm Thị SenNgữ văn9B40    
131Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn9C45    
132Chu Thị Ánh NguyệtNgữ văn9D45    
133Lương Thị BôngSinh học6A44    
134Lương Thị BôngSinh học6B45    
135Lương Thị BôngSinh học6C44    
136Lương Thị BôngSinh học6D45    
137Đỗ Thạch TuyếnSinh học7A44    
138Đỗ Thạch TuyếnSinh học7B45    
139Nguyễn Thị DuyếnSinh học7C45    
140Nguyễn Thị DuyếnSinh học7D45    
141Nguyễn Thị DuyếnSinh học8A42    
142Nguyễn Thị DuyếnSinh học8B44    
143Nguyễn Thị DuyếnSinh học8C44    
144Nguyễn Thị DuyếnSinh học8D44    
145Lương Thị BôngSinh học9A37    
146Lương Thị BôngSinh học9B40    
147Lương Thị BôngSinh học9C45    
148Lương Thị BôngSinh học9D45    
149Mai Xuân ThủyThể dục6A44    
150Mai Xuân ThủyThể dục6B45    
151Mai Xuân ThủyThể dục6C45    
152Mai Xuân ThủyThể dục6D44    
153Vũ Hồng TháiThể dục7A45    
154Vũ Hồng TháiThể dục7B45    
155Vũ Hồng TháiThể dục7C45    
156Vũ Hồng TháiThể dục7D45    
157Vũ Hồng TháiThể dục8A42    
158Vũ Hồng TháiThể dục8B43    
159Vũ Hồng TháiThể dục8C44    
160Vũ Hồng TháiThể dục8D43    
161Mai Xuân ThủyThể dục9A37    
162Mai Xuân ThủyThể dục9B40    
163Mai Xuân ThủyThể dục9C45    
164Mai Xuân ThủyThể dục9D45    
165Hà Thị Thu HuyềnToán6A44    
166Lê Thanh HảiToán6A44    
167Lê Thanh HảiToán6B45    
168Nguyễn Thị Thanh HuyềnToán6B45    
169Nguyễn Thị Thanh HuyềnToán6C44    
170Lê Thanh HảiToán6C44    
171Lê Thanh HảiToán6D45    
172Hà Thị Thu HuyềnToán6D45    
173Nguyễn Thị Thanh HuyềnToán7A44    
174Vũ Thị Hồng XuânToán7B45    
175Hà Thị Thu HuyềnToán7C45    
176Vũ Thị Hồng XuânToán7D45    
177Lê Hoàng VânToán8A42    
178Nguyễn Tiến TrungToán8B44    
179Phạm Văn CátToán8C44    
180Lê Hoàng VânToán8D44    
181Phạm Văn CátToán9A37    
182Lê Hoàng VânToán9B40    
183Vũ Thị Hồng XuânToán9C45    
184Phạm Văn CátToán9D45    
185Nguyễn Tiến TrungVật lí6A44    
186Nguyễn Tiến TrungVật lí6B45    
187Đặng Thị LanVật lí6C44    
188Đặng Thị LanVật lí6D45    
189Đặng Thị LanVật lí7A44    
190Đặng Thị LanVật lí7B45    
191Đặng Thị LanVật lí7C45    
192Đặng Thị LanVật lí7D45    
193Đặng Thị LanVật lí8A42    
194Đặng Thị LanVật lí8B44    
195Đặng Thị LanVật lí8C44    
196Đặng Thị LanVật lí8D44    
197Nguyễn Tiến TrungVật lí9A37    
198Nguyễn Tiến TrungVật lí9B40    
199Nguyễn Tiến TrungVật lí9C45    
200Nguyễn Tiến TrungVật lí9D45