PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Lâm Diệu Âm
   Sinh ngày: 16/10/2006  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Trại Chi Khê - Xã Tân Trường - CG
   Thành tích:     Đoạt giải Tư KHKT cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Thị Thúy
   Sinh ngày: 14/06/2006  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Thôn Ngọ - Lai Cách - CG
   Thành tích:      Đoạt giải Tư KHKT cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
   Lê Đại An
   Sinh ngày: 29/09/2005  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Cao Xá - Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
   Mai Thái Anh
   Sinh ngày: 17/07/2005  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Khu 15 - Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Ba môn Tiếng Anh cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
   Phạm Tuấn Anh
   Sinh ngày: 08/06/2005  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Khu 20 - Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải KK môn Hóa học cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
   Trần Thị Linh Chi
   Sinh ngày: 24/05/2005  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Thôn Trằm - Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Ba môn Ngữ văn cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Thành Đạt
   Sinh ngày: 07/01/2005  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Thôn Gạch - Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Ba môn Hóa học cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
   Phạm Tiến Đạt
   Sinh ngày: 24/02/2005  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Thôn Kim Xá - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Ba môn Toán cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Thị Minh Hằng
   Sinh ngày: 27/03/2005  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Thị trấn Cẩm Giàng - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải KK môn Sinh học cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
   Lê Minh Hiển
   Sinh ngày: 10/10/2005  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Tứ Thông-Tứ Minh-Thành phố Hải Dương-Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Ba môn Toán cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
12345678910...