PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Lâm Diệu Âm
   Sinh ngày: 16/10/2006  
   Lớp: 7C
   Chỗ ở: Trại Chi Khê - Xã Tân Trường - CG
   Thành tích:     Đoạt giải Nhất cuộc thi GĐTH cấp tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Nguyên Mai
   Sinh ngày: 18/08/2005  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Quý Dương-Tân Trường-Cẩm Giàng-Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Nhì cuộc thi KHKT cấp tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Thị Yến Nhi
   Sinh ngày: 02/06/2005  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Quý Dương-Tân Trường-Cẩm Giàng-Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Nhì cuộc thi KHKT cấp tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Hoàng Thu Quỳnh
   Sinh ngày: 08/07/2005  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Thôn Gạch-Lai Cách-Cẩm Giàng-Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Ba cuộc thi IOE cấp tỉnh; Đoạt giải Đồng cuộc thi IOE cấp quốc gia
   Năm học: 2018 - 2019
   Mạc Minh Ngọc
   Sinh ngày: 11/03/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 17-TT Lai Cách-Cẩm Giàng-Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn cấp tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Thảo Chi
   Sinh ngày: 20/11/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Quý Dương - Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn cấp tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Lương Hải Đăng
   Sinh ngày: 21/11/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Mai Trung - Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Khuyến khích môn Hóa học cấp tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Ngọc Hân
   Sinh ngày: 06/05/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Kim Xá - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Ba môn Sinh học cấp tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Cao Tuấn Hiệp
   Sinh ngày: 02/03/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Kim Xá - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Ba môn Vật lí cấp tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thế Hiếu
   Sinh ngày: 20/08/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Thôn 2 - Cẩm Sơn - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đoạt giải Ba môn Sinh học cấp tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...